ЗЗЗ сървър
ЗЗЗ база
ЗЗЗ++

NoSQL база данни


Работата по тази документация стартира на 26.07.2016 година, а последната промяна е от 09.09.2017 година.

Авторските права над настоящата документация принадлежат на ЗЗЗ ЕООД.
Copyright (C) 2016 - 2017 ZZZ Ltd. All rights reserved.

Съдържание


Въведение
Какво ни е необходимо преди да продължим?

Глава I. ЗЗЗ сървър
Глава II. ЗЗЗ база
Глава III. ЗЗЗ++
Глава IV. Команди реализирани със средствата на езика за управление на базите
Глава V. Примерно ползване на ЗЗЗ сървър от различни програмни езици
Глава VI. Как да направим складова програма със ЗЗЗ сървър ?

В какви направления се развива ZZZ Base в момента?

Това ръководство е реализирано изцяло със ЗЗЗ сървър!

Следва примерна програма използваща цикъл, предназначена за ЗЗЗ сървър:
Натиснете бутона [Изпълни], за да видите резултата от програмата.

Програма ползваща команди за опростен достъп до базата реализиран чрез: simplify.txt


Програма ползваща команди за опростен достъп до базата реализиран чрез: simplify.txt


Програма ползваща команди за опростен достъп до базата реализиран чрез: simplify.txt