Глава V. Примерно ползване на ЗЗЗ сървър от различни програмни езици

Навсякъде в примерите се използва име на хост "localhost" и номер на порт "3333". Това са стойностите по подразбиране, но те могат да са различни в зависимост от вашата инсталация.

Този раздел съдържа примерни програми за достъп до ЗЗЗ сървър от следните програмни езици:
C, C++, C#,
F#,
Java, JavaScript и JQuery,
Pascal и Delphi, PHP, Python,
VisualBasic

C

Примерна програма на C

zzzclient.h


zzzclient.c


main.c

C++

Примерна програма на C++

ZZZClient.h


ZZZClient.cpp


main.cpp

C#

Примерна програма на C#

F#

Примерна програма на F#

Java

Примерна програма на Java

JavaScript и JQuery

Примерна програма на JavaScript и JQuery

Pascal и Delphi

Примерна програма на Pascal и Delphi

UZZZClient.pas - основната библиотека, която съдържа функцията ZZZProgram за достъп до ZZZServer.
ServerDemo.dpr
ZZZServerDemo.pas
ZZZServerDemo.dfm
Изтеглете архив на Delphi проекта ZZZServerDemo.zip

PHP

Примерна програма на PHP

Python

Примерна програма на Python

VisualBasic

Примерна програма на VisualBasic