Глава III. ЗЗЗ++

ЗЗЗ++ е допълнителна функционалност, която позволява работа с класове и обекти, които живеят в мрежата от ЗЗЗ сървъри и ЗЗЗ бази. Това е изключително мощна функционалност, която дава нов поглед върху разработката на приложения. Те не са ограничени от размера на оперативната или дискова памет на един компютър, а могат да работят едновременно на множество компютри свързани в мрежа.

Команди за управление на класове

Примери за използването на следващите команди има в папката "libs/src" от демонстрационния пакет описан в раздела "Какво ни е необходимо преди да продължим?".

::+

Добавя клас

параметри:
{CLASSBASE}
{CLASSNAME}

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Извеждане на базата с класовете чрез команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

::-

Изтрива клас

параметри:
{CLASSBASE}
{CLASSNAME}

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Извеждане на базата с класовете чрез команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

::+#

Добавя коментар към класа

параметри:
{CLASSBASE}
{CLASSNAME}
{PATH}
{CONTENT}

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Извеждане на базата с класовете чрез команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

::+^

Добавя родителски клас

параметри:
{CLASSBASE}
{CLASSNAME}
{PARENTBASE}
{PARENTNAME}

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Извеждане на базата с класовете чрез команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

::-^

Изтрива родителски клас

параметри:
{CLASSBASE}
{CLASSNAME}
{PARENTBASE}
{PARENTNAME}

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Извеждане на базата с класовете чрез команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

::+.

Добавя метод към клас

параметри:
{CLASSBASE}
{CLASSNAME}
{CLASSMETHODNAME}
{CLASSMETHODPARAMNAMES}
{CLASSMETHODBODY}
{CLASSMETHODPARAMS}

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Извеждане на базата с класовете чрез команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

::-.

Изтрива метод от клас

параметри:
{CLASSBASE}
{CLASSNAME}
{CLASSMETHODNAME}
{CLASSMETHODPARAMS}

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Извеждане на базата с класовете чрез команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

:>.

Изпълнява метод от обект

параметри:
{OBJECTBASE}
{OBJECTNAME}
{CLASSMETHODNAME}
{CLASSMETHODPARAMS}

::>.

Изпълнява метод от клас

параметри:
{CLASSBASE}
{CLASSNAME}
{CLASSMETHODNAME}
{CLASSMETHODPARAMS}

new-object

Създава нов обект

параметри:
{CLASSBASE}
{CLASSNAME}
{OBJECTBASE}
{OBJECTNAME}
{CLASSMETHODPARAMS}

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Извеждане на базата с класовете чрез команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

delete-object

Изтрива обект

параметри:
{OBJECTBASE}
{OBJECTNAME}
{CLASSMETHODPARAMS}

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Извеждане на базата с класовете чрез команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

actualize-libs

Компилира променените класове, за които има изходен програмен код