Глава II. ЗЗЗ база

ЗЗЗ база е NoSQL система за управление на бази данни и знания.

Тя е универсална (multimodel) - поддържа функционалността на всички типове NoSQL бази данни:

Съчетава следните характеристики:

Команди управляващи базата

Тези команди позволяват свободното избриране на ЗЗЗ сървъри и ЗЗЗ бази както и придвижване в техните множества/елементи. По време на придвижването можете да изтривате и променяте множества/елементи или да влизате в подмножествата и надмножествата им.

~+

Активира връзка към ЗЗЗ сървър

Първият параметър е името на хоста.
Вторият параметър е номерът на порта.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~-

Освобождава връзка към ЗЗЗ сървър

Първият параметър е името на хоста.
Вторият параметър е номерът на порта.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~>

Изпълнява отдалечено програма от връзка към ЗЗЗ сървър

Програмата трябва да започва с # Първият параметър е името на хоста.
Вторият параметър е номерът на порта.
Третият параметър е програмата която трябва да бъде изпълнена.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

Избор на ЗЗЗ база

~~+

Активира връзка към ЗЗЗ база

Ако базата не съществува я създава, ако не е включена някоя от опциите -ban base create или -ban base write от командния ред на ЗЗЗ сървъра!
Първият параметър е името на базата.

Програма ползваща командите за достъп до ЗЗЗ база:


Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~-

Освобождава връзка към ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

Транзакционна защита + управление на четенето и записа

~~v

Начало на процес за запис в ЗЗЗ база

Не позволява запис, ако е включена опцията -ban base write от командния ред на ЗЗЗ сървъра!
Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е времето в милисекунди за изчакване на активирането на процеса за запис.
Третият незадължителен параметър е име на потребител.
Четвъртият незадължителен параметър е парола.
Резултатът е номерът на процеса, който при успех е по-голям или равен на 0.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~^

Начало на процес за четене от ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият незадължителен параметър е име на потребител.
Третият незадължителен параметър е парола.
Резултатът е номерът на процеса, който при успех е по-голям или равен на 0.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~.

Край на процес за четене или запис в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~vx

Прекъсва процес за запис в ЗЗЗ база като оставя базата с непроменено съдържание

Първият параметър е името на базата.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

Работа с множествата и елементите на ЗЗЗ база

~~+.

Добавя елемент към текущото множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е самият елемент.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~/.

Променя текущия елемент от множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е самата нова стойност на елемента.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~-.

Изтрива текущия елемент от множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~^.

Прочита текущия елемент от множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>.

Придвижва се до елемент от множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е стойността на търсения елемент.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~(.)

Връща дължината на елемент от множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>v

Придвижва се до подмножеството на елемент от ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>^

Придвижва се до надмножеството на елемент от ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>(.

Придвижва се до първия елемент от текущото множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>).

Придвижва се до последния елемент от текущото множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>+.

Придвижва се до следващия елемент от текущото множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>-.

Придвижва се до предишния елемент от текущото множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>?

Придвижва се до един от най-близките до търсен елемент от текущото множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е търсеният елемент.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>(?

Придвижва се до първия най-близък елемент от текущото множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е търсеният елемент.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>)?

Придвижва се до последния най-близък елемент от текущото множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е търсеният елемент.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

Пътища в ЗЗЗ база

~~*...

Връща пътя до текущия елемент от множество на ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър указва дали функцията да запази текущата позиция.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>...

Придвижва се до елемент по указания път в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е пътят до елемента.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~^...

Прочита елемент от указания път в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е пътят до елемента.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~?.

Проверява за наличието на елемент в текущото множество от ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е елемента.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~?...

Проверява за наличието на път в текущото множество от ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е пътят в базата.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~+...

Добавя елемент по указания път в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е пътят до елемента, завършващ със самия елемент.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

Символи в ЗЗЗ база

~~>-@

Придвижва се до предходния символ на елемент в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>+@

Придвижва се до следващия символ на елемент в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>^@

Придвижва се до горния символ на елемент в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>v@

Придвижва се до долния символ на елемент в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

Преобразуване на пътища от ЗЗЗ база

~~///...

Преобразува път с разделители към път в ЗЗЗ база

Първият параметър е пътят с разделители.
Вторият параметър е разделителят.

~~...///

Преобразува път в ЗЗЗ база към път с разделители

Първият параметър е разделителят.
Вторият параметър е пътят.

Заключване и отключване на елементи за запис и четене от ЗЗЗ база

~~#v

Заключва елемент за запис (изтриване) в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~$v

Отключва елемент за запис (изтриване) в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~#^

Заключва елемент за четене от ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~$^

Отключва елемент за четене от ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~>./.

Премества множество от път към друг път в ЗЗЗ база

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса.
Третият параметър е пътят до елемента завършващ със самия елемент.
Четвъртият параметър е пътят където искаме да преместим елемента.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt


Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

Команди за ограничаване на достъпа до база

~~u+

Добавя потребител с парола и режим за достъп до текущата база и при успех връща true

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса за запис.
Третият параметър е името на потребителя.
Четвъртият параметър е паролата на потребителя.
Петият параметър е режима за достъп на потребителя до текущата база и има една от следните стойности:
  • admin - има право да променя и добавя потребители, да записва и чете;
  • write - има право да записва и чете;
  • read - има право да чете;
  • всички останали стойности ограничават достъпа на потребителя до базата.
Желателно е да добавите поне един потребител с режим на достъп admin, ако не го добавите няма да можете да променяте информацията за потребителите след края на текущия процес за запис в базата! Ако имате поне един потребител с режим write ще можете да изтриете служебното множество с потребителите на базата.

Добавянето на потребители само с режим на достъп read е равносилно на заключване на базата за запис.
Добавянето на потребители само с режим на достъп различен от admin, write, read е равносилно на заключване на базата за четене и запис.
Така че преди да заключите база по такъв начин е препоръчително да й направите копие.


Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~u/

Променя името или паролата на потребител и при успех връща true

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса за запис.
Третият параметър е текущото име на потребителя.
Четвъртият параметър е текущата парола на потребителя.
Петият параметър е новото име на потребителя.
Шестият параметър е новата парола на потребителя.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

~~u-

Изтрива потребител и при успех връща true

Първият параметър е името на базата.
Вторият параметър е номерът/идентификаторът на процеса за запис.
Третият параметър е текущото име на потребителя.
Четвъртият параметър е текущата парола на потребителя.

Горната програма написана с команди за опростен достъп до базата реализирани в библиотеката: simplify.txt

Брояч на елементи в множество.

връща броя на елементите в множество

Брояч на елементи в база.

връща броя на елементите в база