В какви направления се развива ZZZ Base в момента?

1. Добавяне на нови вградени езици за управление на базата.

2. Специализирана TTM библиотека за работа с JSON обекти - реализирана на 80%.

3. Структурирани URL-и (хост:порт/път/до/приложение/параметър1/стойност1/параметърN/стойностN) - реализирани на 100%.

4. Embedded версии на базата.

5. Вграждане на SMTP пощенски сървър - реализиран на 1%

6. Community портал за поддръжка и споделяне на опит. - реализиран на 10%

7. Изцяло нов портал за ZZZ Base, базиран на ZZZ Server разположен на http://zzz.bg/ - реализиран на 1%

8. TLS криптирани връзки към ZZZ Server - реализирани на 90%

9. Разработка на приложения за крайни потребители базирани на ZZZ Server

10. Връзка с Hibernate OGM - реализирана на 0%

11. Ползване чрез Linq за .NET - реализирано на 50%

12. Система за автоматично генериране на програмните продукти изграждащи ZZZ Base, изцяло базирана на ZZZ Server - реализирана на 95%

Други разработки с цел подобряване качеството, стабилността, сигурността и бързината на ZZZ Base, ZZZ Server и ZZZ++