Какво ни е необходимо преди да продължим?

1. Софтуерен пакет¹ предоставящ технологиите ЗЗЗ сървър, ЗЗЗ база и ЗЗЗ++, който можете да изтеглите за предпочитаната от Вас операционна система Windows, Mac OS X или Linux(включително за Raspberry PI). Налична е и тестова версия за Android.

2. Пълното издание на настоящата книга.

3. Желание за развитие.

¹http://demo.zzz.bg/