Въведение

Забравете за таблиците при работа с бази данни!

Описвайте информацията така както е подредена в природата.

Забравете за ограниченията в обема информация, която можете да обработвате - няма такива!

Вие не търсите информация, просто се разхождате в нея!

В тази книга не се описва обикновена база данни, а работа със знания.

Книгата описва компактна сървърна NoSQL база данни, реализирана в единствен изпълним файл с размер приблизително 1 MB и предоставя:

и още много други…