English

ZZZ Base

Управлявайте вашите данни!

  • Описвайте информацията така както е подредена в природата.
  • Забравете за ограниченията в обема информация, която можете да обработвате - няма такива!
  • Вие не търсите информация, просто се разхождате в нея!
  • Този продукт не е обикновена база данни, а позволява работа със знания.
Това е NoSQL ЗЗЗ сървър версия 1.16.1 - програмен продукт от ново поколение.

дърво сървър

Продукт на ЗЗЗ ЕООД

zzz ltd icon

e-mail: support@zzz.bg

Лицензионно споразумение


Можете да изтеглите ЗЗЗ сървър версия

software package icon

Демонстрационен пакет за всички операционни системи + примери

zip

Сайта е базиран изцяло на ЗЗЗ сървър.


Примерни програми:

Безплатна финансова картотека

Личен дневник

Фактуриране

Какво представлява?

Кратък отговор:
ZZZ Base
ЗЗЗ база е база знания вградена в ЗЗЗ сървър. Към момента една база може да съхранява до 8,000,000 терабайта информация. Един ЗЗЗ сървър може да достъпва неограничен брой бази знания на компютъра, на който е инсталиран или в Интернет, като се свързва с неограничен брой други ЗЗЗ сървъри.
ZZZ Server
ЗЗЗ сървър е socket и http многопотребителски сървър реализиран за различни операционни системи Windows, Mac OS X, Linux, Android. Може да бъде достъпван чрез браузър или от други приложения написани на различни програмни езици. Поддържа TLS криптирани връзки. Има минимални системни изисквания от 0.4 MB RAM, 386 CPU и 1 MB място на диска до най-съвременните компютри. Самостоятелно приложение - не изисква инсталиране на допълнителен софтуер.
ZZZ++
ЗЗЗ++ е обектно ориентирана система за разпределен и паралелен достъп до знания в мрежа - локална или Интернет и може да управлява неограничен брой ЗЗЗ бази и ЗЗЗ сървъри. Тази система позволява паралелни изчисления на един или множество компютри в мрежа (включително в Интернет). Сложността (връзките между обектите) и мащабите (броя на участващите компютърни системи) за всяка изчислителна система базирана на тази технология са неограничени.

Защо да избера ЗЗЗ сървър?

Защото е:
компактен
Позволява Ви да го използвате при силно ограничени изчислителни ресурси. Примерно в Raspberry PI на вашия летящ дрон.
Изключително компактен около 1 MB.
ЗЗЗ сървър версия , вариант за:
Windows™ 32 bit
Windows™ 64 bit
Mac OS X™ 64 bit
Linux 32 bit
Linux 64 bit
Linux 32 bit за Raspberry PI
неограничен
Позволява Ви обработка на неограничен обем информация.
Работа с неограничен брой бази данни/знания.
Свързване с неограничен брой други ЗЗЗ сървъри.
Работа с неограничен брой множества.
мигновен
Позволява Ви мигновен достъп до елемент от множество с огромен брой елементи (примерно трилион елемента). Възможност за мигновено намиране на най-близките до несъществуващ елемент в множество - изключително ефективна обработка на времеви серии (timeseries).
без друг софтуер
Дава Ви възможност за създаване на самостоятелни приложения без нужда от друг софтуер.
лесен за инсталиране и вграждане
Невероятно лесно можете да го инсталирате или вградите в софтуерни приложения. Копирате, стартирате и той вече работи. Инсталацията му отнема няколко секунди.
стабилен е при големи натоварвания
Може да го използвате в приложения с големи натоварвания. Тестван е с 4000 клиента на минута на 15 годишен компютър Compaq от 2000-та година - операционна система Linux с 32 битов процесор Intel® Pentium III 866 MHz, cache size: 256 KB, cpu cores: 1, RAM: 256 MB и HDD: 80 GB.
не отпада при претоварване
Можете да разчитате на него той не отпада дори при претоварване и продължава да обработва едновременно зададен брой клиенти.
пази надеждно инфомацията
Пази надеждно вашата инфомацията и тази на вашите клиенти дори при срив в електрическата мрежа.
физическо унищожаване незабележимо за крайния потребител
Позволява директно или фоново да съхранявате информацията едновременно на множество компютри в мрежата, което дава възможност дори при физическо унищожаване на един компютър друг да го замени незабележимо за крайния потребител.
"живи" обекти
Работа с "живи" обекти - не само статична информация. Когато използвате вграденото разширение за работа с обекти ще осъзнаете невероятните възможности на този продукт ...
"облак" от сървъри
Позволява ви да разпределите натоварването между множество ЗЗЗ сървъри (десетки, хиляди, милиони - броят е неограничен), разположени на един или много компютри в мрежата или Интернет. Професионалната версия позволява едновременна работа (самостоятелно или организирани в "облаци") на около 65000 ЗЗЗ сървъра на един компютър (т.е. колкото са свободните портове).
изключително бързо стартиране и спиране
Стартирате един ЗЗЗ сървър за стотни от секундата и го спирате за хилядни от секундата. "Облак" от сто ЗЗЗ сървъра може да бъде рестартиран за 1 до 3 секунди.
настройваемо буфериране
ЗЗЗ сървър може да работи без никакво буфериране, като при това използва минимално количество оперативна памет. Новите му версии поддържат настройваемо буфериране, което Ви позволява ускоряване на достъпа до управляваните данни от 3 до повече от 20 пъти спрямо работа без буфериране. Можете да настроите оптимално параметрите на буферирането според вида на приложенията, за които го използвате и според възможностите на компютрите, на които работи.
работа на различни операционни системи
ЗЗЗ сървър има варианти за различни операционни системи и техните версии. Например можете да го стартирате от всички версии на Windows от NT 4, 95, 98, Me, 2000, XP, Vista, 7, 8, 10 като поддържа и 64 битовите им варианти. Има варианти за 32 и 64 битови Linux съвместими операционни системи. 64 битов вариант за Mac OS X и други. При необходимост може да бъде компилиран вариант и за неподдържана до момента операционна система.
достъпни цени
Можете да го ползвате на достъпни цени.
и море от възможности ...

Къде и за какво мога да го използвам?

Възможни приложения:
Навсякъде където се нуждаете от съхранение и преобразуване на информация.
Например за финансови, счетоводни, складови и други подобни програми.
Програми за управление на строителни обекти.
Програми за управление и наблюдение на производствени процеси.
Програми за напояване на вашите растения.
Програми за обработка на лингвистична информация.
Можете да го използвате в програми за управление на вашият летящ дрон или милиони дронове.
В програми за управление на кораби и други превозни средства.
В програми за създаване на експертни системи.
В програми за създаване на невронни мрежи.
В програми за симулиране на природни или физични явления.
В програми, които могат да обединят милиони компютри, за да работят в синхрон.
и в още безброй приложения ...

Нуждаете се от помощ, за да започнете!

ЗЗЗ сървър е нещо различно, за да започнете да го използвате трябва да се запознаете с документацията!


Документация

Управлявайте всяка капка информация!$ 1000

Професионален пакет

Цената е за лиценз за използване конкретна версия на ЗЗЗ сървър на един компютър от неограничен брой приложения.


$ 100

Обновяване до по-нова версия

Цена за обновяване на конкретен пакет до по-нова версия.


Отстъпки за дилъри!